Tentoonstelling – Exhibition

Aleid ter Weel in galerie Cultural Speech

-For English see below

Een Oproep aan alle kunstenaars en creatieveling wanneer je kiest voor een einde Aleid ter Weel stopt haar avontuur in the Basement.

Wat betekent het om in de basement van galerie Cultural Speech te exposeren? Er zijn immers genoeg expositieruimtes in de stad! Waar mee onderscheiden wij ons van al de andere tentoonstellingsruimte? Wie zijn we en waarom hebben wij twee namen. Peggy Mental Coaching en galerie Cultural Speech?

Dat zijn allemaal vragen die je ons zou kunnen stellen? Het idee is begonnen tijdens de vroege populistische periode! Wij hadden de wens hoge kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek! Maar ook lage kunst moest zijn plekje vinden iedereen moet zijn creativiteit kunnen uiten en van genieten. Ik ben een persoon dat ook de lage kunsten waardeert. Artiesten als Andre en Roxanne Hazes maar ook Cardi B en verschillende andere rap artiesten vind ik interessant! Mijn aanraking met hoge kunst kwam toevallig op gang ik ging mee op pad naar de grootste en mooiste musea in de wereld en leerde de theorie achter de museale kunst kennen aan de Reinward Academie.

De wereld is in spagaat een echte tweedeling van enerzijds de rechtse populist en aan de andere kant de linkse activist? Dat is onze benadering ook voor onze naam voering links rechts activisme en populisme.

Waarom begin en einde? Omdat elke expositie en begin en een einde heeft. En elke kunstenaar een wens heeft een groot publiek te bereiken. Niet iedereen heeft dat in zich en naast talent is geluk van belang.  Ik wens al de kunstenaar die bij mij komen exposeren een mooi begin of einde daar waar de deuren dicht gaan elders de deuren weer open en visa vers. 

Geluk is mij niet komen aan waaien ik heb er hard voor gebeden en flink voor geknokt! Ik laat dat daarom ook niet snel gaan daarom aan al de kunstenaars die dit experiment met mijn aan gaan laat je idee niet lost maar probeer ook ontvankelijk te zijn voor het nieuwe het onverwachte alleen dan ontwikkel je je tot een goede hedendaagse kunstenaars met visie en diepgang. 

Dit is mijn motivatie ik ben benieuwd naar de uwe? Mocht u kunstenaar zijn dan nodig ik u uit contact op te nemen we starten dan een mooi lagend experiment.

Op 28 mei zal in galerie Cultural Speech (gCS) de expositie van fotografe en documentaire-maakster Aleid ter Weel openen. Ter weel ging samen met gCS het experiment aan om uit haar comfort zone te treden. Zowel oud als nieuw werk wordt getoond en tegen het licht gehouden. Ter Weel laat meerdere kanten van zichzelf zien in deze tentoonstelling. Aan de ene kant zijn er de zelfportretten die ze over de afgelopen jaren maakte. Ze speelde met verschillende lichtbronnen en wat dat met haar lichaam doet. Met deze serie geeft ze zichzelf bloot en laat ze de ontwikkeling zien in haar zelfbeeld. De zelfportretten staan naast de serie die zij speciaal voor deze expo maakte: Zonder Vaart. Onderweg naar huis, van West naar Noord, fietste zij langs meerdere grachten en de vele boten die Amsterdam rijk is. Ze raakte geïntrigeerd door de staat van verval en maakte foto’s van wat zij aantrof in de boten. Deze staan in schril contrast met het toeristische beeld van Amsterdam. De grachten zijn normaal een verzamelplek voor leven, vreugde en vrijheid. Maar na de winter en de tweede lockdown lagen de grachtenboten er als verdronken bij. Ze voelde compassie met de boten en het fotograferen ervan werkte therapeutisch. Er is is ook hoop: een meerkoet nest die zich heeft gevestigd in een van de boten. Ook uit stilstand ontstaat er nieuw leven. “Stille waters hebben diepe gronden maar je moet eerst duiken. Hoe lang kan jij je adem inhouden?”  

De tentoonstelling zal zes weken te zien zijn bij galerie Cultural Speech waarbij elke vrijdag the basement is geopend voor bezoekers. Van 28 mei tot en met 2 juli. Boek je tijdslot hier beneden! 

Over Aleid ter Weel: 

Documentairemaakster en fotograaf Aleid ter Weel is geboren en getogen Eindhoven. Voor de studie Media en Cultuur aan de UvA verhuisde ze vijf jaar geleden naar Amsterdam waar ze sindsdien in Noord woont. Ze kreeg interesse in het filmaspect van de studie en begon haar eigen documentaire reeks. In dit proces ontdekte ze dat haar passie in de fotografie ligt. Sindsdien heeft ze haar studie afgemaakt en focust zij zich volledig op het fotograferen.  

Galerie Cultural Speech laat je nadenken en ervaren! In plaats van je gebruikelijke openings- en slotavonden, organiseren we een drie tot zes weken durende palooza vol artist talks, spirituele coaching, (live) muziek en andere artistieke experimenten! Omdat we in vreemde corona tijden leven, nodigen we je uit om het leven met ons op een veilige en gezonde manier te vieren, omringd door de kunsten! Geen dag is zoals de andere en geen dag is minder bewogen dan de andere. Kies een willekeurige datum of kom elke week. Cultural Speech speelt met de begrippen ‘het begin’ en ‘het einde’ en daarom kent deze tentoonstelling deze duidelijke grenzen niet. Schrijf je in voor een spannend tijdslot en laat de ervaring je de adem benemen.

Voor een private viewing stuur een mail naar: bezoekers.culturalspeech@gmail.com

English:

The exhibition of photographer and documentary maker Aleid ter Weel will open on the 28th of May in theCultural Speech gallery (gCS). Together with gCS, ter Weel embarked on an experiment to step out of her comfort zone. Both old and new work will be presented and examined. Ter Weel shows several sides of itself in this exhibition. On the one hand, there are the self-portraits she has made in recent years. She played with different light sources and what those did to her body. With this self-portrait series, she exposes herself and shows the development in her self-image. These self-portraits stand next to the series she created especially for this exhibition: Zonder Vaart. On her way home, from West to North Amsterdam, she cycled along several canals and the many boats that Amsterdam is known for. She was intrigued by the state of neglect and took pictures of what she found in the boats. These stand in stark contrast to the well-known image of Amsterdam. The canals usually are a gathering place for life, joy, and freedom. But after the winter and the second lockdown, the canal boats lay as if drowned. Ter Weel felt compassion for the boats, and photographing them was therapeutic. There is also hope: a coot nest that has settled in one of the boats. New life is born from stagnation. “Still waters run deep, but you will have to dive. How long can you hold your breath? “

The exhibition will be on view at the Cultural Speech Gallery for six weeks, with the basement opening to visitors every Friday. From the 28th of May until the 2nd of July.  Book your timeslot below!

About Aleid ter Weel: 

Documentary maker and photographer Aleid ter Weel was born and raised in Eindhoven. Five years ago she moved to Amsterdam to study Media and Culture at the UvA, where she has been living in Noord since then. She became interested in the film aspect of the study and started her own documentary series. In this process she discovered that her passion lies in photography. Since then she has finished her studies and focuses entirely on photography. 

Galerie Cultural Speech is switching things up this time around! Instead of your usual opening and closing nights, we are organising a 3 week long palooza filled with artist talks, spiritual coaching, (live) music and other  artist experiments! As we are living in very strange times we invite you to celebrate life with us in a safe and healthy way, surrounded by the arts! No day is like the other and no day is more of less eventful than the other. Pick a date randomly of come every week. Cultural Speech plays with the concepts of ‘the beginning’ and ‘the end’ and therefore this exhibit does not have these clear boundaries. Sign up for an exiting time slot and let the experience take you breath away!

For a private viewing email to: bezoekers.culturalspeech@gmail.com

Current Sign-up Sheets

No sheets available at this time.